POZITIVA

Energija kreira naše živote

Energija kreira našu svakodnevnicu i uspjeh našega života, dominira našim bićem, upravlja našim tijelom, upravlja nama, našim pokretima i rezultatima. O njoj ovisi naša pokretnost, naš rast, naši osjećaji i zdravlje – uspjeh, kako na duševnoj tako na tjelesnoj, emotivnoj i materijalnoj razini. Energija je sve – kreator svega što osjećamo i naposljetku vidimo. Ništa na… Read More Energija kreira naše živote